archive

archive
Kiln Shelf - Thermoshock Batt - 130x115x7mm

Kiln Shelf - Thermoshock Batt - 130x115x7mm

Stock Code: ENABAT20
£23.00 (inc VAT) per EACH
£19.17 (exc VAT)
- +
Kiln Shelf - Thermoshock Batt - 190x130x7mm

Kiln Shelf - Thermoshock Batt - 190x130x7mm

Stock Code: ENABAT30
£27.00 (inc VAT) per EACH
£22.50 (exc VAT)
- +
Kiln Shelf - 7.78inch Dia x  ¼inch

Kiln Shelf - 7.78" Dia x ¼"

Stock Code: P5413
£0.00 (inc VAT) per
£0.00 (exc VAT)
- +
Kiln Shelf - Rectangular Batt - 420x241x18mm

Kiln Shelf - Rectangular Batt - 420x241x18mm

Stock Code: P5435
£8.93 (inc VAT) per EACH
£7.44 (exc VAT)
Promotional Price - Save £22.31 (Usually £29.75)
- +