Xiem Brushes

Xiem Brushes
Xiem Short Cut Glaze Brush .5inch High Quality Goat hair

Xiem Short Cut Glaze Brush .5" High Quality Goat hair

Stock Code: 10284
£4.27 (exc VAT) per EACH
£5.12 (inc VAT)
- +
Xiem Short Cut Glaze Brush .75inch High Quality Goat hair

Xiem Short Cut Glaze Brush .75" High Quality Goat hair

Stock Code: 10285
£5.13 (exc VAT) per EACH
£6.16 (inc VAT)
- +
Xiem Short Cut Glaze Brush 1inch High Quality Goat hair

Xiem Short Cut Glaze Brush 1" High Quality Goat hair

Stock Code: 10286
£6.85 (exc VAT) per EACH
£8.22 (inc VAT)
- +
Xiem Short Cut Glaze Brush 2inch High Quality Goat hair

Xiem Short Cut Glaze Brush 2" High Quality Goat hair

Stock Code: 10287
£7.79 (exc VAT) per EACH
£9.35 (inc VAT)
- +